งานเปิดบ้านท้ายหาดปีการศึกษา ๒๕๕๗

นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการเปิดบ้านท้ายหาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายอภิเชษฐ์ วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ซึ่งในงานนี้มีการจัดแสดงผลงานของครูและนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนการรู้ กิจกรรมพลังงานไฟฟ้าของห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันกีฬาฟุตบอลพลาสติก และการแข่งขันตำส้มมตำความคิดสร้างสรรค์ มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน ๒๐ โรงเรียน
0

1

2

3

4

70

1610876_1535685160046957_4862621313976821427_n

10168108_1535685110046962_2844550152172636175_n

10247318_782287528529252_379727874116620766_n

10277367_782286911862647_1176844324113947035_n

10358571_782286671862671_2844990333670704891_n

10405402_782287158529289_4614782450195924340_n

10418163_782287768529228_4926774419140390350_n

10431438_782286601862678_6166689110447596093_n

10893851_399073433588617_613198050_n

10922664_782287435195928_7563497662678134820_n

10942515_782287715195900_2955173478814517217_n

10959770_782287328529272_6186578090832245461_n

10959854_782287458529259_3397920576859535232_n

10968342_782287495195922_92058664833559138_n

10968590_782286851862653_8655923298738588942_n

10968590_782287071862631_5845139451298692111_n

10978571_782287405195931_6352868668308634750_n

10982481_1535685223380284_7106326585339387326_n

10987621_782287675195904_3235635302653732003_n

10988925_782286978529307_445302761661481571_n

10991173_782286811862657_2987392225779553444_n

10994154_782287305195941_3503014116413084527_n

10995925_782287241862614_4249176543048165611_n

10999991_1535685400046933_5606684393396672328_n

โฆษณา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษครั้งที่๒-๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษครั้งที่๒ และครั้งที่ ๓ โดยอาสาสมัครชาวต่างชาติคริสจักรใจสมาน
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
10411108_770953706329301_3658408254994319056_n

10439381_770953652995973_5781419257970543801_n

10441979_770953742995964_4141546177516479238_n

10919061_770953886329283_6567654677199012098_n

10924782_770953836329288_2835195035920265043_n

10933996_770953786329293_4392169237981093740_n

นักเรียนระดับชั้น ม 3 อบรมติวเข้มo-net. ปีการศึกษา 2557

งานแนะแนวโรงเรียนท้ายหาด นำนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ อบรมติวเข้มo-net. ปีการศึกษา 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม. ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๓ มกราคม. ๒๕๕๘ และนอกจากนี้โรงเรียนท้ายหาดได้จัดติวเข้มให้นักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนท้ายหาดเช่นเดียวกัน

1

2

3

4

5

6

7

คณะครูรับรางวัล ในงานวันครูแห่งชาติปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

คณะครูโรงเรียนท้ายหาดรับรางวัล เนื่องในโอกาสงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 1. รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. 10 ประจำปี 2557 ได้แก่ นายสถิตย์ จันทร์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ 2.รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 ได้แก่ 1. นายวิชัย กลิ่นทอง ครูชำนาญการ 2. นายไพร ศรีช่วง ครูชำนาญการ3. นายอำนาจ ชูอรุณ ครูชำนาญการ 4. นายสุริยะ ธนบดีไพบูลย์ ครูชำนาญการ5. นายชัชชัย รชตะนันทน์ ครูชำนาญการพิเศษ 6.นายภาษิต ศรีพิพัฒน์ ครูชำนาญการ 7.นายธงชัยเถา ชาลีย์ ครูชำนาญการ 8. นางสาวดาริยา น้อยถนอม ครูชำนาญการ 9.นางเกื้อกูล ศรีเอี่ยม ครูชำนาญการ 10.นางศรีโสฬส รชตะนันทน์ ครูชำนาญการพิเศษ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

10906478_769369533154385_46771666590404467_n

10929158_770732299684775_3746470134844976985_n

10929160_769369693154369_6612796598843158501_n

10929968_769369456487726_4001464499532383790_n

10931405_769370016487670_7949735931151382049_n

10933873_769369279821077_6979154386862941_n

10940496_769370036487668_8767862688490776180_n

10940550_770732323018106_1876207327524195272_n

อบรมสร้างจิตสำนึกเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

1

2

3

4

1555461_768854009872604_8015356698557021541_n

10407952_768853793205959_1128670845613796188_n

10801855_768853573205981_4908360962714040865_n

10888397_768853456539326_577438131456737264_n

10888599_768853713205967_4363423035318228125_n

10915170_768853433205995_3907866488939479946_n

10915218_768854163205922_881543309683720073_n

10922819_768853523205986_3041059924764259956_n

10931279_768853486539323_3404777279609212152_n

10933728_768853813205957_8612324289321328113_n

10940519_768853749872630_954454726638149635_nงานสิ่งแวล้อม โรงเรียนท้ายหาด จัดอบรมสร้างจิตสำนึกเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำภายใต้โครงการการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนท้ายหาด จ สมุทรสงคราม โดยมีนักเรียนชั้น ม ๔ ม ๕ ม ๖ เข้าอบรมในครั้งนี้. โดยนายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท้ายหาดจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และคณะผู้บริหาร ผลการแข่งขันดังนี้ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาระการเรียรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ถ้วยรองชนะเลิศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยความอนุเคราะห์ของรางวัลจากนายสุชีพ มีรักษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรยีนท้ายหาด1

2

3

4

5

6

1920103_756741524417186_4754889487334332765_n

10407104_756742281083777_521197016340783294_n

10422399_756741774417161_2007485942439974443_n

10847909_756743184417020_9025417594906581429_n

10848055_756743107750361_3837382174399921234_n

10881558_756741861083819_5467679927150325254_n

10882374_756743161083689_610433110318603339_n

10885060_756741404417198_7675681966885192819_n

10885279_756741831083822_8918482703672314140_n

10885520_756741447750527_1915709359945438084_n

10888672_756742734417065_2914225215288937361_n

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๘

นายอภิเชษฐ์ วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท้ายหาด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท้ายหาด และคณะนักเรียนโรงเียนท้ายหาด จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗1

2

3

4

5

6

7

960142_756383654452973_4799947809134174311_n

984245_756383594452979_8305620961233318434_n

1510809_756384011119604_5441313506868367341_n

1544951_756383741119631_2475862128130958121_n

10168100_756383961119609_3063478529311783774_n

10388078_756384024452936_519832952912593710_n

10392276_756383831119622_8582962797971728726_n

10420120_756384097786262_2133244070550991801_n

10428473_756383681119637_7251023761152704313_n

10606155_756383461119659_6482798102319509372_n

10614335_756383634452975_3250077137932388503_n

10801708_756383431119662_2620519876547996263_n

10881565_756383947786277_3894738766976782339_n

10881709_756383814452957_8912325893089617585_n

10885303_756383754452963_1727001750042245950_n

10885317_756383934452945_4520876316825188436_n

10888812_756384191119586_4841428174067330811_n

10891855_756383541119651_199944319196363610_n